GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka S1 pomiędzy Dankowicami i Suchym Potokiem w Bielsku-Białej.

Dróg brakuje na Górnym Śląsku i Podbeskidziu. Dobitnym tego przykładem jest wyłączenie z ruchu DK86 na trasie Katowice – Bielsko-Biała. Nie tylko korki w weekendowe powroty świadczą o tym, że drogi są przeładowane.

Dotychczasowa polityka III RP budowania dróg łączących wschód z zachodem zaniechała budowy dróg na kierunku północ – południe. Dlatego tak istotnym staje się wypełnienie luki drogowej na tym kierunku.

Rozpoczyna się realizacja 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok w Bielsku-Białej.

To kolejny odcinek S1, dla którego w ostatnim czasie podpisano umowę. Wcześniej, 14 maja 2020 r., podpisano umowę na realizację odcinka od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic oraz 10 lipca 2020 r.  na obwodnicę Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44.

19 czerwca 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, uznając za najkorzystniejszą ofertę konsorcjum MIRBUD (lider) i KOBYLARNIA (partner). 24 lipca 2020 r. otrzymano informację, że kontrola uprzednia postępowania przetargowego, przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, nie wykazała uchybień i zakończyła się pozytywnym wynikiem.  

Obowiązki wykonawcy   

​Wykonawcy zbudują m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwa węzły drogowe, a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.   

W zakres tego odcinka wchodzą:  

– droga ekspresowa o długości ok. 12 km,    

– dwa węzły drogowe: Stara Wieś i Suchy Potok, 

– para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-

usługowej: Dankowice Zachód (klasa II) oraz Dankowice

Wschód (klasa III),  

– Obwód Utrzymania Drogi.  

System realizacji: Projektuj i buduj 

Wartość robót: 586 710 000,00 zł brutto 

Czas realizacji: 33 miesiące od dnia podpisania umowy 

Droga ekspresowa S1 połączy Pyrzowice (A1) z granicą ze Słowacją w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3.  

Realizacja budowy drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej połączy istniejące odcinki S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i dalej – lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz przylotniskowego węzła autostrady A1. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite. 

Aby dokończyć całą arterię, potrzebne jest zakończenie budowy drugiej jezdni wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie o długości ok. 9,5 km, przebudowa do standardu drogi ekspresowej istniejącej drogi krajowej nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (27 lipca 2020 r. Wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza o długości 6,950 km po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1), budowa nowej obwodnicy Węgierskiej Górki o długości 8,5 km (umowę podpisano 10 października 2019 r.), wybudowanie po nowym śladzie 40 kilometrów drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. 14 maja br. podpisano umowę na budowę odcinka od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic, 3 sierpnia br. wybrano wykonawcę budowy odcinka od Dankowic do Bielska-Białej. Rozstrzygnięcie dla odcinka biegnącego od Mysłowic do Oświęcimia już wkrótce. 

Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km. 

PasLet

źródło: GDDKiA o/Katowice

Get involved!

Comments

No comments yet