GDDKiA ogłosiła przetarg na południową obwodnicę Białegostoku

30 kwietnia GDDKiA wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie fragmentu drogi ekspresowej S19 o długości ok. 24,5 km oraz odcinka drogi krajowej nr 65 o długość ok. 13,6 km. Obie będą tworzyć tzw. Południową Obwodnicę Białegostoku, a odcinki ekspresowe – również fragment korytarza komunikacyjnego Via Carpatia.

– Dzisiaj ogłaszamy przetarg na realizację pierwszych odcinków szlaku Via Carpatia w woj. podlaskim. Przed nami kolejne przetargi i kolejne realizacje odcinków między Białymstokiem a Lublinem. Obiecaliśmy, że droga ekspresowa S19 powstanie do 2025 r. i dotrzymujemy słowa. Inwestujemy w drogi w każdym regionie naszego kraju, ponieważ wierzymy, że zrównoważony rozwój jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania stawiane przez dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą

– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Droga ma być zrealizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Podpisanie umowy zaplanowano na jesień tego roku, uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na II kw. 2022, a budowa na lata 2022-2024.

Dwa przetargi 

Zostały ogłoszone dwa przetargi. Jeden obejmuje odcinek drogi ekspresowej S19 – od węzła Białystok Zachód do węzła Księżyno (16,6 km). Drugi odcinek S19 od węzła Białystok Księżyno do węzła Białystok Południe (7,9 km.) z jednoczesną budową drogi krajowej nr 65 od węzła Białystok Południe do planowanego ronda na obecnej DK65 w rejonie Grabówki (13,6 km) – to wylot z Białegostoku w kierunku Bobrownik (granica z Białorusią).

– Białystok od lat czeka na południową obwodnicę. Dzisiaj marzenia mieszkańców miasta stają się rzeczywistością. Ogłaszamy przetarg na odcinki: Białystok Zachód – Księżyno i Księżyno -Białystok Południe w standardzie drogi ekspresowej oraz odcinek Białystok Południe – Grabówka w standardzie drogi głównej przyspieszonej. To nowe obejście Białegostoku i łącznik do drogi krajowej 65 uwolni mieszkańców miasta od uciążliwego ruchu ciężarowego. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa, zaś zmniejszy zanieczyszczenie powietrza w mieście

– powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Oba fragmenty drogi ekspresowej S19 mają być dwujezdniowe w przekroju 2×2, przystosowane do ciężkiego ruchu (kategoria KR6). Rodzaj konstrukcji nawierzchni (beton cementowy czy asfaltowy) wybierze wykonawca. Na ekspresowej części inwestycji powstaną trzy węzły:

  • Białystok Księżyno, gdzie S19 krzyżować się będzie z drogą wojewódzką nr 678
  • Białystok Starosielce, gdzie droga powiatowa nr 1535B będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19, a wykonany tu węzeł zapewni relacje na wjedzie do jednej z głównych ulic Białegostoku – ul. Popiełuszki.
  • Węzeł Białystok Południe, gdzie drogą ekspresową S19 będzie krzyżować się z budowaną DK65 odchodzącą na wschód i zarazem wychodzić na południe w stronę Lublina (następny odcinek S19). Ten węzeł zapewni relacje Białystok – Lublin – granica państwa w Bobrownikach.

Odcinek DK65 przy węźle Białystok Południe ma być dwujezdniowy na długości ok. 1 km, dalej będzie projektowany jako jedna jezdnia z przekrojem 2×1.

Harmonogram pracy na obu odcinkach wchodzących w skład Południowej Obwodnicy Białegostoku:

30 kwietnia 2020 r. – przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji,

4/5 maja 2020 r. – wszczęcie postępowania (zależne od daty publikacji przez Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej),

III kw. 2020 r. – planowany termin składania ofert,

III/IV kw. 2020 r. – planowane zawarcie umowy.

Źródło: gddkia.gov.pl

Get involved!

Comments

No comments yet