Embraer LOT-u w barwach Warmii i Mazur

Pierwszy lot Embraera 195 SP-LNF Polskich Linii Lotniczych LOT w charakterystycznych barwach w województwa warmińsko-mazurskiego odbył się do Lwowa.

Samolot w nowym malowaniu będzie wykorzystywany w siatce połączeń przewoźnika przez najbliższe 24 miesiące.

Ideą kampanii promocyjnej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego jest zwiększenie wiedzy potencjalnych turystów na temat regionu, jego walorów turystycznych i inwestycyjnych. Ważna jest również wiedza związana z dostępnością komunikacyjną – przede wszystkim komunikacji lotniczej.

Kampania realizowana jest przy wykorzystaniu samolotów pasażerskich wykonujących m.in. regularne przeloty na trasach lotniczych z lub do Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Oprócz umieszczenia reklamy województwa na kadłubie i stateczniku pionowym na ogonie statku powietrznego pozostałe elementy kampanii promocyjnej obejmują m.in.:
– zamieszczenie reklamy województwa w magazynie pokładowym przewoźnika dystrybuowanym bezpłatnie w wersji papierowej na pokładach samolotów oraz w elektronicznej wersji magazynu;
– emisję spotu reklamowego w Systemie Rozrywki Pokładowej przewoźnika;
– branding w salonie biznesowym przewoźnika na lotnisku, obejmujący emisję spotu reklamowego na ekranie LED;
– zamieszczenie baneru reklamowego na stronie głównej przewoźnika, przekierowującego na stronę samorządu województwa poświęconą turystyce – www.mazury.travel

Oprac. Es.

Get involved!

Comments

No comments yet