Czy Zakładom Chemicznym Police grozi spór zbiorowy?

28 lutego wygasł termin ultimatum dotyczącego postulatów płacowych, które niezadowoleni ze swojej sytuacji finansowej pracownicy Zakładów Chemicznych Police przedstawili zarządowi Grupy Azoty. Zakładowe Organizacje Związkowe żądają podwyżki płacy podstawowej z dniem 1 stycznia 2020 roku o 350 zł oraz zwiększenia o 10 procent dodatków zapisanych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i o 20 procent doładowania kart Sodexo, na które przekazywane są nagrody okazjonalne i bonusy świąteczne z funduszu socjalnego. 


„W przypadku niezrealizowania wymienionych żądań do 28 lutego zastrzegamy sobie możliwość działań ze strajkiem włącznie” – z pisma Zakładowych Organizacji Związkowych do zarządu Grupy Azoty. 


W wyniku dotychczasowych negocjacji płacowych związkowców z zarządem, udało się na razie 10 lutego uzyskać zgodę na wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 200 zł brutto, dodatku za pełnienie funkcji ratownika chemicznego o 10 procent i zasileń kart Sodexo o 20 procent oraz 20 lutego wynegocjować dla pracowników dodatkowo wypłatę w grudniu, jednorazowej nagrody uznaniowej w wysokości 1200 zł brutto, pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę zysku założonego w planie finansowym na 2020 rok. 


Strona społeczna jednak nie zamierza iść na ustępstwa,  odrzuciła propozycję zarządu, twardo obstając przy wcześniej zgłoszonych żądaniach, podwyżki o 350 zł brutto i wzrostu wszystkich dodatków zapisanych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. W związku z brakiem satysfakcjonującego obie strony porozumienia i upłynięciem terminu realizacji postulatów płacowych, prezes zarządu Grupy Azoty, Wojciech Wardacki w celu uniknięcia zaostrzenia sytuacji zwrócił się z pisemną prośbą o przesunięcie wyznaczonego przez związkowców terminu realizacji żądań. 

Źródło: https://police.naszemiasto.pl/police-rozmowy-o-podwyzkach-trwaja-jest-nowy-termin-na/ar/c1-7573911

https://police.naszemiasto.pl/podwyzki-albo-strajk-goraca-zima-w-chemicznym-gigancie/ar/c1-7570187

https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/zwiazkowcy-w-policach-chca-podwyzek/

Oprac. BC, red, GC

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Dodaj komentarz