Czy rząd przejmuje się rosnącym bezrobociem?

Rząd steruje od wielu miesięcy gospodarką, która już ledwo zipie i robi niestety wszystko aby bezrobocie, które było najmniejsze od wielu dekad w szybkim tempie osiągnęło zawrotnie wysokie wyniki. I nic tu nie pomoże chwalenie się na lewo i prawo tym, że jest nieźle, bo w innych europejskich krajach jest jeszcze gorzej.                     

Wszystko wskazuje na to, że lada moment nie będzie się mówiło o spowolnieniu wzrostu gospodarczego, ale o załamaniu gospodarki. W regionie lubuskim już mocno widać objawy jej hamowania. Jak czytamy w portalu zachod.pl na koniec roku 2020 odnotowano w lubuskiem znaczne spadki aż w jedenastu sektorach przemysłu oraz ponad 25-procentowy spadek rejestrowania nowych działalności gospodarczych. Do tego liczba bezrobotnych z miesiąca na miesiąc wzrasta.          

Jak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w grudniu znowu bezrobocie poszybowało w górę, tym razem liczba bezrobotnych zwiększyła się o prawie 2 proc. Na dzień 31 grudnia 2020 roku bez pracy pozostawało 23672 czynnych zawodowo lubuszan, a urzędy pracy zanotowały wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o kolejnych 387 osób, w tym 209 mężczyzn. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 łączna ilość osób zarejestrowanych w lubuskich urzędach pracy zwiększyła się aż o 28 proc.           

Lubuskie powiaty, w których odnotowano największy wzrost bezrobocia, to żarski, międzyrzecki i świebodziński, ale są też o dziwo cztery takie, które mogą poszczycić się spadkiem liczby zarejestrowanych osób bez pracy. Należy do nich powiat gorzowski, w którym spadek był największy, bo aż o 123 osoby. Zachodzi tylko pytanie czy fakt, że na koniec roku lubuskie powiatowe urzędy pracy dysponowały większą nie tylko w stosunku do listopada ubiegłego roku(o 1799), ale nawet grudnia 2019 roku(o 2108) ofertą zatrudnienia i miejsc aktywizacji zawodowej, jest w stanie zatrzymać niepokojąco rosnącą krzywą bezrobocia?            

Opracowanie BC 
Źródło:    

https://www.zachod.pl/251493/gospodarka-na-zakrecie/
  • Obraz geralt z Pixaba

Dodaj komentarz