Co dalej w sprawie przebiegu linii kolejowej przez Łomżę?

Około 33 tysiące wniosków elektronicznych z całego kraju wpłynęło do spółki Centralny Port Komunikacyjny w ramach konsultacji przedstawionego w lutym Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Dokument wskazał wstępnie korytarze dla linii kolejowych, których budowa jest związana z realizacją CPK. Jeden z tych korytarzy miałby przebiegać przez Łomżę. Przedstawicie rządowej spółki nie podają ile ze złożonych wniosków dotyczył jej przebiegu przez środek miasta, ale zapowiadają, że raport z konsultacji powinien być gotowy do końca czerwca.

Przypomnijmy w projekcie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK (SSL) wyrysowano przebiegi m.in. nowych linii kolejowych, które mają w przyszłości połączyć planowane do budowy wielkie lotnisko w Baranowie pomiędzy Łodzią a Warszawą z różnymi zakątkami Polski. Jedna z linii kolejowych – nr 29 – ma zapewnić połączenie przez Łomżę z Giżyckiem na Mazurach. W SSL zaprezentowano trzy warianty tej linii, ale wszystkie przechodzą jednym śladem przez środek miasta.

Proponowane w SSL przejście linii kolejowych przez Łomżę

Wywołało to sprzeciw wielu mieszkańców, ale także władz Łomży, które niemal jednomyślnie przyjęły stanowisko i zaproponowany przez posła Lecha Kołakowskiego przebieg linii kolejowej CPK przy zachodniej granicy administracyjnej pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Nowogrodzką. Taki wniosek o zmianę przebiegu linii kolejowej nr 29 został złożony w ramach konsultacji. 

– Do czasu przygotowania przez nas raportu, w którym podsumujemy konsultacje SSL dla całej Polski, nie podajemy szczegółów dotyczących wybranych wniosków – ta sama zasada dotyczy planowanego odcinka linii nr 29 między Ostrołęką i Łomżą

– mówi Konrad Majszyk z CPK podkreślając, że spółka jest obecnie w trakcie dokładnej analizy uwag i opinii, które wpłynęły do nas w ramach konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL).

Raport powinien być gotowy do końca czerwca br., przy czy ostateczny termin będzie zależał od liczby i złożoności uwag przekazywanych w wersji papierowej. 

Kolej uwolni nas od wstydu?

Konrad Majszyk przekonuje, że realizacja tzw. trzeciej szprychy CPK, która połączy Giżycko, Pisz, Łomżę i Ostrołękę z Warszawą i CPK daje szanse na rozwój miasta i całego regionu. Dzięki budowie nowego odcinka linii nr 29 między Ostrołęką i Łomżą w istotnym stopniu ulegnie  skróceniu trasa pociągów w relacjach łączących centralna Polskę z mającymi duże znaczenie turystyczne Mazurami. 

– Łomża to dziś jedno z największych miast w Polsce pozbawione dostępu do kolei. To powód to wstydu, a dzięki inwestycjom kolejowym CPK chcemy ten stan naprawić

– mówi Majszyk zaznaczając, że zakłada się, iż po wybudowaniu linii kolejowej czas przejazdu z Warszawy do Łomży wyniesie 1 godz. 25 minut.

– Budowa nowej linii kolejowej ma także istotne znaczenie dla działań związanych ze spójnością terytorialną kraju. Będzie to możliwe poprzez zapewnienie nowego kolejowego korytarza transportowego w osi południkowej. 

Proponowane w SSL przebiegi nowej linii kolejowej pomiędzy Ostrołęką a Łomżą, czyli fragment „szprychy” CPK do Giżycka

Nic nie jest przesądzone

Przedstawiciel CPK podkreśla, że żaden z wariatów nie jest przesądzony ani preferowany. 

– Ogłosiliśmy konsultacje po to, żeby zapytać mieszkańców i lokalne władze o zdanie, a nie po to, żeby narzucać im gotowe rozwiązania

– mówi Konrad Majszyk.

– Celem zakończonych 10 marca konsultacji było określenie korytarzy inwestycji kolejowych o szerokości kilku kilometrów, które będą podstawą do dalszych prac studialno-projektowych. Wewnątrz korytarzy planiści CPK zaproponowali po kilka wariantów przebiegu nowych linii. Na ich podstawie w żadnym razie nie można wnioskować na temat ostatecznego przebiegu tras kolejowych ani drogowych

– dodaje przedstawiciel zaznaczając, że „bardzo nam zależy na tym, żeby przeprowadzić nasze inwestycje w zgodzie z mieszkańcami i we współpracy z samorządami”. 

Po opracowaniu raportu z konsultacji społecznych SSL spółka CPK planuje rozpocząć kolejny etap konsultacji, w ramach którego sukcesywnie organizowane mają być spotkania z samorządami w gminach, które znajdują się na trasie poszczególnych linii i ich wariantów.

Źródło: 4lomza.pl

Foto: Igor2008 z Pixabay

Get involved!

Comments

No comments yet