Budowa nowej śluzy Guzianka II w Rucianym-Nidzie na ukończeniu. Inwestycja ma odkorkować ruch na jeziorach

Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie żeglarze będą mogli korzystać w Rucianem-Nidzie z dwóch śluz: Guzianki I, zwanej starą, i z nowej śluzy Guzianka II. Wody Polskie poinformowały, że jej budowa jest na ukończeniu i prawdopodobnie w czerwcu śluza zostanie oddana do użytku.

Rzecznik prasowa białostockiego oddziału Wód Polskich Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz poinformowała, że budowa nowej śluzy Guzianka II jest na końcowym etapie.

Czytaj dalej na https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/budowa-nowej-sluzy-guzianka-ii-na-ukonczeniu-inwestycja-ma-odkorkowac-ruch-na-jeziorach,182277.html

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Dodaj komentarz