Budowa nowego układu komunikacyjnego w Legnicy. Wideo z wizualizacją

Na budowie nowego układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka postęp prac jest coraz bardziej widoczny. A jak będzie wyglądał ten układ po zakończeniu robót, można zobaczyć na wizualizacji poniżej.

Obecnie trwa przebudowa ulicy Nasiennej. Po sfrezowaniu asfaltu trwa budowa sieci wodociągowej, sanitarnej Legman oraz oświetlenia ulicznego. Na tej ulicy zbudowane zostaną dwie zatoki autobusowe i ścieżki rowerowe, których nie było. Przebudowywany jest też przejazd kolejowy wraz z częściową wymianą szyn.

Zadanie to obejmuje budowę drogi o długości ok. 2,8 km (jezdnia 7-metrowa) na odcinku od skrzyżowania ul. Myrka, poprzez ul. Hangarową, Nasienną do ronda Bitwy Legnickiej, wraz z chodnikami, ścieżkami pieszo-rowerowymi o długości ok. 2,6 km i szerokości 4 metrów oraz nowoczesnym obustronnym oświetleniem ledowym ulic o długości kabli ponad 6 kilometrów.

Parametry nowych dróg będą też dostosowane do ruchu i parkowania samochodów ciężarowych. Drogi, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe i pasy zieleni zostaną odwodnione z wykorzystaniem sześciu zbiorników retencyjnych.

Przebudowany będzie przejazd kolejowy, usunięte kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym. Powstanie kanał o długości 16,5 km z 42 studniami dla sieci szerokopasmowego internetu LEGMAN.

Oprac. Es.

Get involved!

Comments

No comments yet