17.03 Kraków – Forum o uruchomieniu wydobycia i przetwarzania surowców

FORUM PATRIOTÓW POLSKICH

sobota, 17 marca 2018, godz.10.00 Centrum Kongresowe „Witek”, ul. Handlowców 15, 32-085 Modliniczka k/Krakowa

TEMATYKA PRZEWODNIA KONFERENCJI
bogactwa naturalne kraju oraz sposoby ich uruchomienia, w celu przyśpieszenia rozwoju gospodarczego kraju

Sesja poranna – moderator Janusz Zagórski (patronat medialny)

10:00-10:10 – słowo do uczestników zjazdu – Konwent Narodowy Polski – prezes Jan  Krzanowski; Nawigatorzy Jutra – Izabela Litwin

10:10-10:15 – prowadzenie zjazdu – Janusz Zagórski

10:15-10:45 – polskie zasoby naturalne – prof. R. H. Kozłowski

10:45-11:15 – złoża na Podlasiu, plan budowy kopalni Suwałki, korzyści z wydobycia rud żelaza, tytanu, wanadu i skał otaczających – Jerzy Ząbkiewicz

11:15-11:45 – zasoby Polski oraz zagrożenia wynikające z polityki państwa – Teresa Adamska

11:45-12:15 – baza surowcowa oraz jej potencjał biznesowy zakotwiczony w nowoczesnych technologiach jako dźwignia gospodarki – Krzysztof Tytko

12:15-12:45 – koncepcja utworzenia Ziemskiego Narodowego Banku Polskiego, celem realizacji uwłaszczenia narodu polskiego na zasobach naturalnych kraju oraz gospodarowania nimi – Zbigniew Wesołowski

12:45-13:15 – zakotwiczenie polskiej waluty w zasobach naturalnych Polski – Józef Kamycki, Wojciech Dobrzyński

13:15-14:15 – dyskusja nad sposobami uwłaszczenia polskiego społeczeństwa na zasobach naturalnych Polski – moderator Izabela Litwin

14:15-15:15 PRZERWA OBIADOWA

Sesja popołudniowa – Teresa Adamska, Mirosław Moskwa

15:15-15:30 – założenia projektu ustawy obligującej parlament, prezydenta i rząd do udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie polskich złóż, wyłącznie Polskim Służbom Geologicznym (PIG, PIB), reprezentującym Skarb Państwa

15:30-15:45 – założenia projektu ustawy zakazującej wydawania koncesji  na wydobywanie strategicznych surowców, w tym na podziemne zgazowania węgla podmiotom z kapitałem zagranicznym

15:45-16:00 – założenia projektu ustawy dotyczącej uwłaszczenia polskich obywateli w kraju i zagranicą na polskich zasobach naturalnych

16:00-17:00 – uchwały zjazdu i podpisanie uchwały dotyczącej uwłaszczenia

17:00-17:45 PRZERWA

17:45-18:00 – wsparcie polonijne – Zbigniew Wesołowski

18:15-18:45 – walka ze smogiem – Marek Adamczyk

18:45-21:00 – wolne głosy oraz dyskusja

21:00 – zamknięcie zjazdu

INICJATORZY
Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych
NTV – Niezależna Telewizja
Nawigatorzy Jutra
Konwent Narodowy Polski
Narodowy Instytut Studiów Strategicznych
Konfederacja Na Rzecz Reform Ustrojowych
Centrum Zrównowazonego Rozwoju
Światowy Ruch Polaków i Polonii
Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej

DOJAZD
spod Dworca Glównego PKP/PKS w Krakowie – z parkingu przy ul. Wita Stwosza busem w kierunku Krzeszowice

ROZKLAD JAZDY
z numerami telefonów z informacją na stronie www.busy-krk.pl 

NOCLEGI
można rezerwować w Centrum Kongresowym lub w którymś z hoteli w Modliniczce

Koszt udziału w konferencji – 20 zł (na pokrycie wynajmu sali)

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc,
zgłoszenia prosimy przesyłać możliwie pilnie na adres e-mail: irys-51@o2.pl 

W przypadku udziału organizacji, prosimy podać liczbę i nazwiska uczestników

Źródło: https://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/konferencja

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle – blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.