12 przykazań Polskiej_Matki dla polskiej gospodarki na czas po kryzysie. Polska może się wzmocnić i lepiej rozwijać w przyszłości

Wykorzystajmy szansę na uzdrowienie polskiej gospodarki, jaką daje stan ogłoszonej epidemii. Poniżej przedstawiam katalog dwunastu postulatów, dzięki którym Polska może się wzmocnić i wyzwolić z niewydolnego i antyrozwojowego budżetu, dotkniętego przerostem wysokości obciążeń a z drugiej strony wymuszającego ucisk fiskalny przeciętnych obywateli. Postulaty wskazują kierunki działania. Podane liczby charakteryzują pożądany rząd wielkości. Budżet można dostosować do planu prorozwojowego. Stawiajmy na rozwój polskich firm, ukróćmy zżeranie państwa przez biurokratyczną narośl.

Kilkutygodniowy stan epidemii pokazał, że podstawy ekonomiczne zarówno Polski jako państwa, jak i obywateli są kruche. Stosowany przez lata system nadmiernych obciążeń budżetu oraz ucisk fiskalny obywateli obnażył swoją słabość w chwili prawdy już po kilku tygodniach trwającej epidemii. Nie mamy rezerw ani jako państwo ani jako obywatele. Zapewnienia premiera, że nie podniesiemy się z tego szybko świadczą o tym, że dotychczasowy system musi ulec radykalnej zmianie. Poniżej przedstawiam dwanaście postulatów jako zespół działań, dzieki którym ze sztucznie wywołanego kryzysu wyjdziemy obronną ręką a przyjęte rozwiązania umożliwią lepsze wykorzystanie potencjału Polski. Jest to głos w dyskusji.

12 przykazań Polskiej_Matki dla polskiej gospodarki na czas po kryzysie

 1. Zrównanie średniego dochodu urzędników do średniego aktualnego wynagrodzenia w Polsce.
 2. Redukcja liczby urzędników do 150 000, automatyzacja procedur.
 3. Wymuszenie na bankach odroczenia spłaty kredytów dla firm i osób prywatnych oraz w razie potrzeby zmniejszenia wysokości rat.
 4. Wymuszenie na bankach redukcji oprocentowania i prowizji, do rozsądnego minimum.
 5. Zamknięcie ZUS i zwolnienie jego pracowników.
 6. Wypłata wszystkim emerytom równych emerytur obywatelskich.
 7. Zaniechanie poboru składek ZUS i wszelkich podatków niezwiązanych z obrotem za okres obowiązującego stanu epidemii.
 8. Wdrożenie prostego automatycznego sposobu naliczania i poboru podatków i składek zdrowotno-emerytalnych.
 9. Redukcja obowiązkowych danin (podatków i składek zdrowotno-emerytalnych) do maksymalnie 20% dochodu każdego obywatela.
 10. Przywrócenie tzw. ustawy Wilczka z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. Wycofanie zapisów ograniczających swobodę gospodarczą.
 11. Wspieranie polskiego kapitału.
 12. Uniemożliwienie wyprowadzania kapitału z Polski.

Polska_Matka

Obraz Tumisu z Pixabay

Dodaj komentarz