ZAŚWIADCZENIA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA

Przy ul. Legnickiej 21, we wtorki i czwartki od godziny 13:00 do 18:00 wydajemy zaświadczenia dla mężów zaufania. Jeśli jako członkowie obwodowych komisji wyborczych chcą Państwo zrobić sobie w ciągu dnia wyborczego krótką przerwę, nie zaniedbując przy tym kontroli wyborów, mogą Państwo zwerbować zaufaną osobę, która w czasie waszej nieobecności będzie obserwować przebieg wyborów – jako mąż zaufania. Jerzy Filak