Wydatkowanie środków unijnych w Jedlinie Zdroju

RKW Wałbrzych  sprawdza i monitoruje działanie władzy na swoim terenie. Dotyczy to miasta Wałbrzycha jak  i okolic. Wiele nieprawidłowości w działaniu władz Jedliny Zdroju wychodzi na wierzch i oraz burmistrza Orpla.  

13 lipca 2016 roku RKW Wałbrzych  skierowało pismo do Ministra i Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, zawiadamiając o zauważonych nieprawidłowościach w wydatkowaniu unijnych środków pieniężnych oraz gospodarowaniu mieniem publicznym przy budowie w Jedlinie Zdroju Hali spacerowej  z oranżerią. Pan Wicepremier pismem z dnia 29.07.2016  poinformował nas o przekazaniu naszego wniosku do Zarządu Województwa Dolnośląskiego  do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego (PO). Znając realia w samorządzie gdzie panuje PO, RKW Wałbrzych zawiadomił jednocześnie European Commission European Anti-Fraud Office (OLAF) 1049  Brussels w  Belgii .

Mieszkańcy Jedliny  Zdroju, którzy dobrze znają członka RKW Wałbrzych  i społecznika Grzegorza Sara, zawiadomili go o nieprawidłowości w budowie ścieżki dla mieszkańców. Sprawą zajął  się kol. Sar i poinformował o sprawie TV Dami z Wałbrzycha. Jak widać z relacji TV Dami podejrzenia okazały się słuszne. Czekamy na dalszy rozwój sprawy w której głównym bohaterem jest Burmistrz Orpel (PO).