Wniosek do burmistrza o dostęp do info publicz.na temat terenu Sp.Inw.

Czy Państwa nie interesuje co powstanie na miejscu budynków po dawnej Spółdzielni Inwalidów na tyłach Domu Handlowego KUPIEC? Bo mnie bardzo interesuje. Tak samo jak możliwość spokojnego zaparkowania samochodu na czas dokonania zakupów na Targowisku Miejskim. Ale tu nie chodzi o mnie. Tu chodzi o Państwa wygodę, a przede wszystkim o wygodę właścicieli stoisk w samym KUPCU, jak i stoisk na zewnątrz tego obiektu. Obie sprawy można było pogodzić, ale czy będzie można to zrobić teraz. Spróbujemy tę sprawę wyjaśnić – to stąd ten mój wniosek. Jacek Karcz

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Zagospodarowania terenu po dawnej Spółdzielni Inwalidów w Lęborku przy ul. Zwycięstwa 7, a w szczególności :   

1.Zakres rozpoczętych ostatnio prac budowlanych na terenie dawnej Spółdzielni Inwalidów przy ul. Zwycięstwa 7 /od ul. Zwycięstwa do ul. Handlowej, częściowo tez za nieruchomością Zwycięstwa 6/ – teren położony na tyłach Domu Handlowego KUPIEC, a w szczególności :

– na jaki cel teren jest zabudowywany,

– jakie będą powierzchnie budowanych obiektów,

– jak będzie wyglądał dojazd i parkowanie samochodów,……………………………………………………………

2.Czy miasto Lębork opiniowało to na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, jakie były uwagi miasta i czy zostały uwzględnione,,………………………………………………………………………………………………………………………

3.Jakie transakcje zbycia/nabycia tego terenu miały miejsce od 1990 r. do chwili obecnej – daty i strony transakcji /np. na podstawie aktów notarialnych dostarczanych do ratusza/,…………………………………………………………..

4.Kiedy i jakimi dokumentami zatwierdzano plany zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu od 2000 r.,       

5.Czy w okresie od 1990 r. miasto Lębork było właścicielem lub miało propozycję przejęcia/nabycia przedmiotowego terenu – kiedy i od kogo?,…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Udostępnić należy każdą informacją publiczną pozostającą w posiadaniu, nawet wytworzoną przez inny organ (wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 181/02,  II SAB/Wa 28/08 – Wyrok WSA w Warszawie))

Udostępnienie następuje bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 14 dni (art. 13 ust, 1 z zastrz. ust. 2 i art. 15 ust.2 ustawy)

Odmowa udzielenia informacji musi nastąpić w formie decyzji, z prawem do odwołania (art. 16 ustawy)