Wniosek do burmistrza-100-na rocznica odzyskania Niepodległości Polski

Jacek Karcz                                                                                                               LĘBORK,dn.17.05.2018 r.

84-300 Lębork

Ul. Wyspiańskiego 3/2

e-mail: jacekkarcz1@wp.pl                                                                         Do

                                                                                                    Burmistrza Miasta Lębork

                                                                                                       P. Witolda Namyślaka

 

 

 

                                                                                    Wniosek o dostęp do informacji publicznej

 

 

W związku z szybkim upływem czasu, który to upływ zabiera coraz bardziej możliwości najlepszego wykorzystania najlepszych pomysłów zagospodarowania terenu skweru wokół tzw. „obelisku”, a właściwie głazu Niepodległości, bo inaczej tej formy artystycznej nazwać nie można, domagam się klarownego i szczegółowego przedstawienia mi planów działań w tym temacie, projektu artystycznego, nazwisk osób odpowiedzialnych za projekt, osób, które będą koordynowały realizację projektu i będą odpowiedzialne za jego wykonanie.

Oświadczam jako jeden z wielu członków tzw. Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-nej rocznicy Niepodległości Państwa Polskiego, działalność tegoż Komitetu od początku ma znamiona działania jakiejś grupy praktycznie nieformalnej,  której sposób działania nigdy nie został przegłosowany większością głosów jej członków, ze spotkań, której nie są sporządzane protokoły, do obrad której dochodzą na kolejnych spotkaniach nowe osoby z kolejnymi projektami, na które to spotkania trzeba wymuszać wręcz, zaproszenia dla projektantów strony wizerunkowej artystycznej. Tak naprawdę nie możemy zweryfikować zaplanowanej nie wiadomo przez kogo, wersji artystycznej widoku samego głazu Niepodległości, jako całościowej formy artystycznej.

Osoby desygnowane z UM do prowadzenia spotkań Komitetu zapisują coś sobie w swoich notatkach, nie reasumując na koniec spotkania sedna wynikającego z proponowanych przez uczestników działań. W odpowiedziach na moje uwagi co do wykonawstwa projektów artystycznych padają stwierdzenia o braku czasu na wykonanie większości takich prac. Na dodatek dowiadujemy się o zmianie na stanowisku projektanta zagospodarowania skweru i to na ostatniej prostej. Obawiamy się czy czas pozostający do dnia 11 listopada 2018 r. wystarczy do realizacji celów, których ostateczna wersja przedstawi Polsce nasze miasto, zgodnie z właściwą formą i szacunkiem do naszej historii.

 Przypomnę tylko, że Stowarzyszenie „Reduta Lębork” zgłosiła pisemnie wniosek o powstanie i rozpoczęcie działalności takiego Komitetu przeszło rok temu.

Oczekuję od Pana Burmistrza wyczerpującej odpowiedzi na mój wniosek w terminie przewidzianym prawem, albo jeszcze szybciej.

 

 

Członek  Komitetu Organizacji Obchodów 100-nej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

Jacek Karcz