Uwaga na nieprawidłowości wyborcze!

Wzywamy Członków OKW oraz Mężów Zaufania do przybycia  przed otwarciem lokalu wyborczego i do ponownego STARANNEGO sprawdzenia kart, zanim zostaną postawione pieczęcie OKW.

W związku z licznymi doniesieniami o błędnie wydrukowanych kartach do głosowania w wyborach do Sejmu (białych książeczkach), w których m.in.:

1) brakuje listy PiS (w tym miejscu umieszczono powtórnie listę PO),

2) występują błędy w liczbie kandydatów i w nazwiskach,

3) niewłaściwa jest kolejność list komitetów wyborczych,

3) karty nie wyglądają na oryginalne.                                                                

W razie ZNACZNEJ LICZBY NIEPOPRAWNIE wydrukowanych kart (faktycznie NIEWAŻNYCH kart) należy natychmiast zgłosić ten fakt do pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej i zażądać dostarczenia prawidłowych kart oraz w porozumieniu z Okręgową Komisją Wyborczej podjąć decyzję o późniejszej godzinie otwarcia lokalu.

W razie znacznego opóźnienia z dostarczeniem odpowiedniej liczby WAŻNYCH kart do głosowania, należy w porozumieniu z Okręgową Komisją Wyborczą podjąć uchwałę o zmianie godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania.

Ponadto przypominamy wszystkim Wyborcom:

Przy odbiorze kart do głosowania sprawdź, czy otrzymałeś karty WAŻNE:

1) czy biała książeczka z kandydatami do Sejmu zawiera wszystkie strony ?

2) czy żółta karta do Senatu zawiera wszystkich kandydatów ?

3) czy wszystkie strony są poprawnie wydrukowane ?

4) czy kratki obok nazwisk są czyste, bez krzyżyków lub jakichkolwiek znaków ?

5) czy na pierwszej stronie książeczki oraz na karcie głosowania do Senatu, w dolnym lewym rogu, znajdują się pieczęcie Twojej komisji obwodowej ?

Pamiętaj, zawsze możesz poprosić członków komisji o pomoc w sprawdzeniu kart do głosowania.

UWAGA! Jeżeli karta do głosowania okażą się NIEWAŻNA, Twój głos przepadnie!

Get involved!

Comments

No comments yet