Teren po dawnej Spółdzielni Inwalidów w Lęborku – odpowiedź Burmistrza

Niestety w odpowiedzi na nasz wniosek do Burmistrza o udostępnienie dokumentacji dotyczącej planu zagospodarowania ogólnie mówiąc terenu po dawnej Spółdzielni Inwalidów nie otrzymaliśmy info na interesujący nas temat. Samo stwierdzenie, że ów plan znajduje się w portalu BIP Lęborskiego UM nie jest kompatybilne z tym co rzeczywiście znajduje się w tym zbiorze. Po prostu tego konkretnego przypadku tam nie ma. Być może jest ukryty na innych stronach w innych zbiorach, o czym powinniśmy zostać w otrzymanej odpowiedzi poinformowani. Dlatego wystąpiłem do UM o te informacje na podstawie numerów pozwoleń na budowę na tym i przyległym do niego terenie. Tym bardziej jest to interesujące gdyż w ostatnich dniach można zauważyć ostro postępujące prace budowlane na ul. Handlowej świadczące o połączeniu ul. Handlowej z ul. Węgrzynowicza. Będziemy pytali burmistrza kto i z jakich powodów zdecydował o tej inwestycji, gdyż wyobraźnia podpowiada szykujący się w tym miejscu niezły kociokwik komunikacyjny. Ale zawsze będzie można postawić znak : zakaz ruchu.