Szczecin – Maciej Szyszko zrzekł się mandatu radnego oraz wszystkich innych funkcji publicznych

Po kontroli działalności Stowarzyszenia Prawy Brzeg Kultury dotyczącej realizowanego projektu publicznego w Szczecinie, radny Bezpartyjnych,  Maciej Szyszko zrzekł się mandatu radnego oraz wszystkich innych funkcji publicznych. Kontrola wykazała bowiem poważne uchybienia finansowe w prowadzeniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora. DDPS rozpoczął działalność w maju 2018 roku, po podpisaniu umowy opiewającej na kwotę ponad 660 tys. zł, z SPBK, którego Maciej Szyszko był wówczas przewodniczącym. I to on swoim podpisem na umowie zobowiązał się do wypełnienia wszystkich jej postanowień. W związku z nieprawidłowościami w realizacji części zadań wpisanych do sprawozdań finansowych tego projektu, zostanie przeprowadzona kontrola urzędu miasta również innych działań Stowarzyszenia Prawy Brzeg Kultury, realizowanych z dotacji publicznych.
Maciej Szyszko w swoim oświadczeniu przyznaje, że w tej sytuacji mógł stracić zaufanie i upoważnienie do sprawowania funkcji społecznych.”Jeśli w jakimś momencie mojej działalności mogłem to zaufanie wystawić na szwank, uważam że nie mam upoważnienia dla pełnienia tej funkcji, podobnie jak innych funkcji społecznych” 
Bierze też pełną odpowiedzialność za nieprawidłowości w rozliczeniu projektu na siebie i staje w obronie innych członków Stowarzyszenia oraz pozostałych projektów prowadzonych w ramach jego działania. „Uchybienia i błędy jakie popełniłem w procesie realizacji i rozliczenia tego projektu nie mają prawa obciążać kogokolwiek innego poza mną samym. W szczególności nie mają prawa przekreślać wielkiej wartości zaangażowania pozostałych członków organizacji i zrealizowanych wielu bardzo dobrych projektów Stowarzyszenia”.
Na zwolnione miejsce radnego wejdzie Mariusz Bagiński, Przewodniczący Rady Miasta z poprzedniej kadencji. To już drugi przypadek tej kadencji gdy radny Bezpartyjnych zrzeka się mandatu. Wcześniej Michał Wilkocki, Przewodniczący Rady Miasta po zatrzymaniu za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.


Na podstawie 24kurier.pl, wszczecinie.pl

Get involved!

Comments

No comments yet