Sukces Reduty – Lęborski Komitet 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach nieobecności na mapie Europy, nasza Ojczyzna odrodziła się jako niezależny byt państwowy. Okres zaborów, w czasie którego Polska podzielona była pomiędzy trzy sąsiadujące z nią mocarstwa, zakończył się ostatecznie w roku 1918. Dzięki ponad stuletniej pracy patriotów oraz tytanicznemu wysiłkowi całego narodu nie utraciliśmy jako Polacy tożsamości narodowej, a dzięki aktywnym zmaganiom z zaborcą wywalczyliśmy możliwość ponownego zaistnienia w świadomości innych nacji jako niezależne, silne państwo. Walka z zaborcą okupiona została cierpieniem całego narodu oraz śmiercią najlepszych jego synów i córek. Data 11. listopada 1918 roku stała się symbolem odrodzenia, „powstania z martwych” kraju, skazanego na niebyt i zapomnienie.

Wobec olbrzymich zasług wielu pokoleń Polaków, pomimo prześladowań kultywujących rodzimą tradycję i kulturę, a nieraz również walczących zbrojnie i oddających życie za Ojczyznę, Reduta Lębork – lokalne porozumienie lęborskich środowisk patriotycznych – wystosowała do Rady Miasta petycję z prośbą o podjęcie uchwały powołującej Lęborski Komitet Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Podczas sesji Rady Miasta 27. marca nasza petycja została rozpatrzona pozytywnie. Tworząc Komitet Obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości w zaproponowanym przez nas kształcie miasto da sygnał ludziom do włączenia się w planowanie i realizację tego ważnego przedsięwzięcia. W naszym mniemaniu rocznica ta zasługuje na rozbudowane, całoroczne obchody, w które zaangażuje się jak największa liczba mieszkańców naszego miasta. Pragniemy, by setna rocznica odzyskania niepodległości upamiętniona zostanie zgodnie, w duchu współpracy i porozumienia ponad podziałami różnych środowisk oraz władz miasta zjednoczonych ideą suwerenności i wolności naszej Ojczyzny.

Dziękujemy serdecznie radnym za poparcie tej oddolnej inicjatywy, uspołeczniającej obchody tak ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy. Podziękowania kierujemy również w stronę Przewodniczącego Rady Miasta, pana Macieja Szredera, za umożliwienie przedstawicielowi naszego środowiska wystąpienie przed Radą w celu przedstawienia naszych racji.

Jarosław Gryń