Stop Islamizacji! Relacja z pikiety w Gdańsku

30 czerwca Liga Obrony Suwerenności zorganizowała w Gdańsku pikietę przeciwko polityce imigracyjnej władz miasta. Protest ten był odpowiedzią na procedowaną tego dnia uchwałę w sprawie przyjęcia na terenie miasta Gdańska „Modelu Integracji Imigrantów”.

Model ten opiera się na wizji Gdańska, jako miasta wielokulturowego oraz na współdziałaniu miejskich instytucji w celu „integracji migrantów i umiędzynarodowienia miasta”. Liga Obrony Suwerenności sprzeciwia się sprowadzaniu do Polski imigrantów z obcego kręgu kulturowego oraz dostrzega zagrożenia z tym związane, których najdobitniejszym przykładem są dramaty rozgrywające się w państwach zachodniej Europy. Etniczna i religijna jednolitość jest naszą największą zaletą oraz gwarantem bezpieczeństwa, o którym pomarzyć dziś mogą kraje, które wiele lat temu postawiły na politykę integracji i asymilacji muzułmanów. 

Pomimo wczesnej pory i dnia roboczego w proteście wzięło udział kilkadziesiąt osób. W tym działacze KNP, Partii Korwin i Kukiz 15. Przybyli też liczni przedstawiciele mediów.

Więcej informacji oraz galeria zdjęć TUTAJ.