Społeczna kontrola polityki mieszkaniowej w Lęborku

Od lutego 2011 roku w Lęborku nie wykonano żadnej faktycznej czynności kontroli społecznej w zakresie rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy, wynikającej z art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ostatnia zatwierdzona w tym celu Komisja ds. kontroli pozostawała w bezczynności kontrolnej przez całą swoją kadencję tj. od 24.02.2011 roku do 24.02.2013 roku, nie wykonała żadnej czynności kontrolnej, nie odbyła w tym celu żadnego merytorycznego posiedzenia i nie złożyła nakazanego prawem sprawozdania.

Równie zasmucające są informacje, iż przez następne 4 lata (tj. do końca 2016 roku) Burmistrz, jako organ odpowiedzialny, trwał w zaniechaniu wszczęcia procedury naboru nowych składów komisji na dwie kolejne kadencje.

W związku z tym, lęborski oddział Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy, złożył dnia 10.11.2017 r. petycje w sprawie modyfikacji aktualnej Uchwały w celu przywrócenia i usprawnienia społecznej kontroli lęborskich zasobów mieszkaniowych.