Sędzia TK z rekomendacji PiS wzywa prezes TK J. Przyłębską do dymisji!

Zasiadający w składzie Trybunału Konstytucyjnego doktor habilitowany Jarosław Wyrembak wezwał prezes Julię Przyłębską do ustąpienia z zajmowanej funkcji. W upublicznionym przez duży portal piśmie wymienił szereg poważnych zarzutów wobec sposobu sprawowania przez nią urzędu. Sędzia w pierwszym rzędzie wytknął swojej zwierzchnik blokowanie rozpatrywania przez TK poselskiego wniosku w sprawie aborcji eugenicznej.

„Za bezwzględnie niedopuszczalne uznaję blokowanie możliwości rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny jakiejkolwiek sprawy w oparciu o argument kalendarza wyborczego.

Niedopuszczenie do rozpoznania wniosku grupy posłów na Sejm RP VIII Kadencji, dotyczącego ochrony płodu ludzkiego i praktyk eugenicznych z uwagi na wybory parlamentarne z października 2019 r., według mojego stanowiska, może być oceniane jako forma aktywności politycznej, z nadużyciem uprawnień przysługujących z tytułu sprawowania funkcji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego” – przeczytać można w piśmie, którego skany publikuje Onet.pl. To jednak tylko początek zarzutów, które wybrany z nominacji PiS sędzia wymienił w dziewięciu punktach.

Sędzia Wyrembak podkreślił, że ze względu na postępowanie prezes Przyłębskiej nie miał możliwości sformułowania swoich zarzutów podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

Jarosław Wyrembak „za bezwzględnie niedopuszczalne” uznał również między innymi: zakaz publikowania zdań odrębnych wobec jednego z orzeczeń (dotyczyło Krajowej Rady Sądownictwa); usunięcie sędziego ze składu orzekającego bez ważnej przyczyny (chodziło o autora zdania odrębnego w sprawie KRS); wyniesienie z gabinetu sędziego bez jego wiedzy dokumentacji, w tym projektów orzeczeń; niejasność kryteriów doboru składów orzekających oraz składów sędziowskich przypisanych poszczególnym sprawom.

„Uważam, że Niepodległa Polska zasługuje na Trybunał Konstytucyjny wolny od praktyk stosowanych przez Panią Prezes” – kończy swe wystąpienie sędzia.

Źródło: https://www.pch24.pl/sedzia-tk-wzywa-prezes-przylebska-do-dymisji–na-czele-zarzutow–zaniechanie-w-sprawie-aborcji-,72217,i.html#ixzz65jLtY83S

Dodaj komentarz