Reduta Lębork na Jarmarku Świętego Jakuba

Działacze Reduty Lębork wystawili własne stoisko na Jarmarku Świętego Jakuba. Znaleźć tam można było książki o tematyce patriotycznej oraz ulotki promujące ich działalność. Na stoisku Reduty dyżur pełnił także radny, Włodzimierz Klata, który przyjmował zgłoszenia i wnioski od mieszkańców Lęborka.