Formuła Komitetu 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Radę Miejską w Lęborku petycji w sprawie powołania Lęborskiego Komitetu Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Reduta Lębork wystosowała pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zawarliśmy w niej nasze oczekiwania co do sposobu powołania komitetu oraz kluczowych naszym zdaniem zagadnień, którymi powinien się zająć. Z  treścią pisma mogą Państwo zapoznać się poniżej.