Czy Łącznik Zielonogorski dzieli?

Łącznik Zielonogórski, to bezpłatny informator samorządowy, gazeta, której początki sięgają roku 2012. Została powołana do życia w ramach rozpowszechniania idei połączenia miasta Zielona Góra z innymi miejscowościami gminy. Miała informować o ich wspólnych inwestycjach oraz sposobach większej integracji. Cel został osiągnięty, a mimo to z budżetu miasta dalej wydawane są niemałe pieniądze na samorządową gazetę. Nakład 40 tys. egzemplarzy tygodniowo w 2015 roku, zwiększył się do 62 tys. na tydzień w roku bieżącym. Koszty utrzymania gazety z roku na rok rosną. Tylko skład, druk i dystrybucja pochłonęły w tym roku ponad 700 tys. zł, a do tego dochodzą jeszcze koszty koordynacji przedsięwzięcia i zarobki dziennikarzy. Grupa radnych od wielu lat apeluje o zamknięcie gazety, która przestała być biuletynem informacyjnym a coraz bardziej według nich staje się autoreklamą prezydenta miasta,i jako już niepotrzebna mieszkańcom gminy, jest uciążliwym kosztem dla budżetu Zielonej Góry. Plusem dla samorządowców jest wspomaganie budżetu na ten cel środkami unijnymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych promujących partnerstwo i współpracę jednostek samorządu terytorialnego miast z obszarami z nimi powiązanymi. Miasto nie zamierza w przyszłym roku rezygnować z wydawania biuletynu informacyjnego i chce utrzymać jego nakład na tym samym poziomie. Niestety w przetargu na usługę wydawania i dystrybucji gazety w przyszłym roku wpłynęła tyko jedna oferta, opiewająca na zawrotną kwotę mocno ponad 800 tys. zł. 


na podstawie plus.gazetalubuska.pl

Get involved!

Comments

No comments yet