9 lipiec 1917 r. Legioniści odmawiają przysięgi

Józef Piłsudski rozumiał, że utworzone przez Niemcy i Austro-Węgry pod koniec 1916 r. Królestwo Polskie było tylko narzędziem państw centralnych służącym ich własnym celom. Postanowił zerwać z nimi sojusz, który nie dawał nadziei na rzeczywistą niepodległość. 9 lipca 1917 r. większość  legionistów zgodnie z poleceniem wodza odmówiła złożenia przysięgi cesarzom, co skutkowało ich internowaniem lub wcieleniem do armii austro-węgierskiej. Uwięziony został również sam Piłsudski. Jedynie II Brygada gen. Hallera wykonała rozkaz i została włączona do Polskiego Korpusu Posiłkowego.