7. marca – rocznica śmierci „Zapory”

7. marca 1949 roku został zamordowany Mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”. Był cichociemnym, zrzuconym do Polski we wrześniu 1943 r. i jednym z najaktywniejszych dowódców Armii Krajowej na Lubelszczyźnie. Na początku 1945 r. powrócił do konspiracji, starając się powstrzymać komunistyczny terror. W 1947 r. został ujęty przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Skazano go na siedmiokrotną karę śmierci.