6 sierpień 1914 r. Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej

Początek epopei Legionów Polskich. Sformowany 3 sierpnia 1914 r. oddział dowodzony był przez por. Tdeusza Kasprzyckiego, liczył 160 legionistów zorganizowanych w 4 plutony strzeleckie i patrol konny Władysława Prażmowskiego „Beliny”. 6 sierpnia Kompania przekroczyła granicę Królestwa Polskiego. Po bezskutecznej próbie wywołania antyrosyjskiego powstania Kompania wróciła do Krakowa, by potem stać się zalążkiem Legionów.