30 kwiecień 1848 r. – Bitwa pod Miłosławiem

Polacy pokonali pod Miłosławiem wojska pruskie. Było największe zwycięstwo Powstania Wielkopolskiego. Dziesięć dni wcześniej utworzono w Poznaniu Komitet Narodowy, który proklamował niepodległość Polski i przystąpił do formowania sił zbrojnych. Prusacy obiecali ustępstwa w zamian za rozwiązanie powstańczych sił zbrojnych. Po rozwiązaniu przez stronę polską większości oddziałów, Prusacy złamali obietnice i wprowadzili do Wielkopolski swoje wojska. Pomimo kilku sukcesów osłabione oddziały polskie uległy wrogowi i powstanie zakończyło się w połowie maja.