25 lipiec 1939 r. Przekazanie aliantom Enigmy

W podwarszawskich Pyrach w Biurze Szyfrów Sztabu Głównego WP, na tajnym spotkaniu z przedstawicielami wywiadów brytyjskiego i francuskiego, pracownicy Oddziału II /wywiad wojskowy/ przekazali sojusznikom po jednym egzemplarzu repliki niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma wraz z dokumentacją i techniką dekryptażu. Był to efekt pracy matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, którzy złamali kod niemieckiej maszyny za pomocą tzw. bomb kryptologicznych i płacht Zygalskiego.