24 sierpień 1675 r. Bitwa pod Lesienicami Sobieski zatrzymał Tatarów

Latem 1675 r. ruszyła na Rzeczpospolitą wielka wyprawa Turków i Tatarów. Osmański wódz Ibrahim Szyszman wydzielił korpus liczący 10 tys. Ordyńców, aby zniszczyć stojące pod Lwowem siły Sobieskiego /6 tys. żołnierzy/. Polski monarcha, wykorzystując ukształtowanie terenu oraz współdziałanie różnych formacji, śmiałym manewrem husarii doszczętnie rozbił wojska przeciwnika.