22 sierpień 1531 r. Bitwa pod Obertynem Decydująca rola husarii

22 sierpnia 1531 r. wojska polskie pokonały pod Obertynem na Pokuciu czterokrotnie liczniejszy najazd Mołdawian. Była to pierwsza bitwa, w której decydującą rolę odegrała husaria. Na czele polskich sił stał hetman wielki koronny Jan Amor Tarnowski, nie tylko świetny dowódca, ale również teoretyk wojskowości, m. In. Twórca dzieła „Consylium rationis bellicae” /”Rada sprawy wojennej”/ przedstawiającego zasady staropolskiej sztuki wojennej.