20 wrzesień 1920 r. Bitwa nad Niemnem Ostateczny cios w bolszewików

Zwycięska Bitwa Warszawska powstrzymała armię sowiecką, ale jej nie zniszczyła. Wojska Michaiła Tuchaczewskiego wycofały się nad Niemen, uzupełniły szeregi posiłkami z Rosji i rozpoczęły przygotowania do kolejnej ofensywy. Naczelny Wódz Józef Piłsudski postanowił ostatecznie rozbić siły bolszewickie. Polskie wojska zaatakowały z dwóch stron: w centrum frontu na Grodno i od północy. W nocy z 25 na 26 września 1920 r. Polacy wkroczyli do Grodna; dwa dni później do Lidy. Tuchaczewski zarządził odwrót, a bitwa przypieczętowała polskie zwycięstwo.