19 kwiecień. Wybuch powstania w getcie warszawskim 

19 kwiecień Wybuch powstania w getcie warszawskim – Polscy Żydzi w walce o godność.

Do walki z likwidującymi getto Niemcami przystąpili członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego dowodzeni przez Mordechaja Anielewicza i Marka Edelmana. Powstanie od początku skazane na niepowodzenie, było wyborem godnej śmierci i aktem zemsty za prześladowania. Żołnierze AK i partyzanci GL dostarczyli sprzęt i ludzi. Powstanie zakończyło się 16 maja 1943 r. wysadzeniem w powietrze Wielkiej Synagogi przy placu Tłomackie. W walkach zginęło ok. 7 tys. Żydów, ponad 6 tys. spłonęło żywcem, a ok. 50 tys. wywieziono do obozów zagłady.