18 marzec 1942 r. Armia gen. Andersa opuszcza ZSRR

Na mocy układu Sikorski-Majski rozpoczęto w ZSRR formowanie polskich oddziałów, które u boku Armii Czerwonej miały walczyć z Niemcami. Tysiące Polaków zwolnionych z więzień i łagrów ruszyły do punktów werbunkowych. Zatrzymanie ofensywy niemieckiej pod Moskwą zmieniło jednak politykę sowiecką wobec armii gen. Władysława Andersa. Zaczęły się problemy z formowaniem oddziałów i ich aprowizacją. 18 marca 1942 r. gen. Andersowi udało się uzyskać zgodę Józefa Stalina na wyprowadzenie oddziałów do Iranu. ZSRR opuściło 40 tys. żołnierzy i 75 tys. cywilów.