17 wrzesień 1939 r. Agresja ZSRS na Polskę

Realizując postanowienia tajnego protokołu do niemiecko-radzieckiego paktu o nieagresji /pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r./, Armia Czerwona przekroczyła granicę II Rzeczpospolitej. Wiele jednostek KOP-u podjęło walkę z Sowietami. Do legendy przeszła obrona Grodna. Zgrupowanie Wilhelma Orlika-Ruckemanna rozbiło między 28, a 30 września pod Szackiem 52 Dywizję Strzelecką. Data ta nie wiąże się jedynie z wydarzeniami tragicznymi.

W 1462 r. w bitwie stoczonej w pobliżu Jeziora Żarnowieckiego /Świecino/ na Pomorzu zaciężne wojska polskie marszałka nadwornego Piotra Dunina rozgromiły Krzyżaków. Dowodzący zakonnikami Fritz Raweneck zginął. Szala zwycięstwa w wojnie trzynastoletniej przechyliła się na polską stronę.