11 wrzesień 1939 r. Zdobycie Kałuszyna Śmiały atak „Żelaznej Dywizji”

Cofająca się znad Bugu 1 Dywizja Piechoty gen. bryg. Wincentego Kowalskiego, nazywana przez Niemców „Żelazną”, zbliżała się do zajętego Kałuszyna. Pułk Wermachtu zagrodził polskiej jednostce jedyną drogę odwrotu. W nocnym, niezwykle krwawym starciu żołnierze 6 Pułku Piechoty Legionów zdobyli kluczowe wzgórze 194,8 , zajęli miasto i umożliwili Dywizji dalszy marsz.