Mjr Andrzej Kuźma – „Kades” Konsul – Konsulat Generalny w Hamburgu

mjr Andrzej Kuźma – „Kades” (ur. 3 listopada 1951), początkowo służył na stanowisku d-cy plutonu remontowego w Elblągu (od września 1975 roku), ale na prośbę teścia, przedwojennego członka KPP, płk. Bogdana Ławrykowskiego, został przeniesiony do stolicy i służył jako oficer 1 DW w Wesołej, gdzie był szefem Służby czołgowo-samochodowej. 19 lutego 1981 r. został kandydatem do pracy w Zarządzie II Sztabu Generalnego LWP, czyli w wywiadzie wojskowym PRL podporządkowanym GRU. Nie wiemy czy tu też zadziałał teść czy Zarząd II sam znalazł nowego kandydata na komunistycznego szpiega.

31 sierpnia 1981 roku Kuźma został skierowany do dyspozycji Szefa Zarządu II i od 1 września został słuchaczem kursu Centrum Szkolenia Zarządu II, który ukończył dwa lata później i rozpoczął służbę w Oddziale I, a 1 listopada 1983 roku przeniesiono go ostatecznie do Oddziału „K” czyli Europejskim wywiadu wojskowego.

W 1984 roku Kuźma został wysłany do pracy w ambasadzie PRL w Bonn. Jak pisał do MSZ 28 kwietnia 1984 roku płk. Teodor Naskrętski, szef Oddziału „K”, „Zarząd II jest zainteresowany w delegowaniu do pracy w ambasadzie PRL w Bonn Ob. A. Kuźmy” .

15 lipca 1984 roku „Kades” wyjechał na placówkę do RFN. 

Mjr Kuźma – „Kades” służył w Oddziale „K” Zarządu II, który w 1991 roku wszedł w skład WSI,

W Konsulacie Generalnym w Hamburgu mjr Andrzej Kuźma – „Kades” jest kierownikiem Wydziału Paszportowego.

Andrzej Kuźma

Stanowisko: Konsul

Pełniona funkcja: Kierownik Wydziału Paszportowego

Dział: Wydział Paszportowy

Telefon: +49 40 61187129

Email: andrzej.kuzma@msz.gov.pl