Zbigniew Puszkarski

Zbigniew Puszkarski razem z Krzysztofem Cesarzem i  prof. dr hab. Włodzimierzem Wróblem, badając kasację gen. MO Jarosława Wernikowskiego, skazanego na 2 lat a więzienia za przestępstwo nielegalnego internowania między 12 a 16 grudnia 1981 r. 61 opozycjonistów, wstrzymał rozpatrywanie kasacji, kierując do poszerzonego składu SN pytanie, czy bezprawne pozbawienie wolności trwające krócej niż tydzień można uznać za zbrodnię przeciwko ludzkości. Trójka sędziów SN nie przyjęła bowiem do wiadomości, że internowani między 12 a 16 grudnia 1981 r. byli więzieni nawet ponad rok. Sędziowie ci założyli, że nielegalność decyzji ustawała z datą 17 grudnia 1981 r., kiedy dekret o stanie wojennym zaczął formalnie obowiązywać. 14 października 2015 roku siedmioosobowy skład tego Sądu Najwyższego uznał, że bezprawne pozbawienie wolności może być uznane za nieprzedawniającą się zbrodnię przeciw ludzkości.     poda w wątpliwość uznanie zbrodni komunistycznego generała za nieprzedawniającą się zbrodnię przeciw ludzkości