Andrzej Rzepliński

Córka Andrzeja Rzeplińskiego Róża Wojdat pracowała do roku 2010 razem z Zofią Komorowską w Zarządzie STOWARZYSZENIE 61, fundacji która tylko na sam portal „Mam prawo wiedzieć” wydała 300 tys. dolarów dotacji. Komorowski w debacie prezydenckiej machał przed nosem swojemu kontrkandydatowi wydrukiem z tego portalu.

Marcin Wojdat, zięć Komorowskiego, jest sekretarzem Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkolenia dla dziennikarzy, którzy przygotowywali pierwszą prezydencką debatę Duda-Komorowski, w siedzibie TVP prowadziło Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl w osobie niejakiej pani Róży Rzeplińskiej.

30 listopada 2015 roku 11 sędziów (bez Leona Kieresa) Trybunału pod przewodnictwem sędziego Rzeplińskiego wezwał Sejm do nie wybierania sędziów Trybunału przed rozstrzygnięciem przez tenże Trybunał sprawy zgodności z Konstytucją ustawy dotyczącej nieważności uchwały PO w/s przedterminowego wyboru sędziów.