Wojciech Turkowski

Karty do głosowania pobrało 24 radnych. 13 radnych było „za” odwołaniem burmistrza Turkowskiego, 11 – przeciw. Nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu nie wziął udział radny niezrzeszony Jan Śpiewak, który po pierwszej części obrad opuścił salę.