Magdalena Roszkowska-Matusik

16 listopada 2009 roku Magdalena Roszkowska, wówczas sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia uznała, że nie można przypisać Kubie Wojewódzkiemu winy za wybicie szyby w samochodzie. Sąd powołał się też na opinie biegłego, że szyba mogła mieć wcześniej „mikroskopijne uszkodzenia”, a wtedy nawet lekkie uderzenie ręką powoduje jej rozbicie.(sic!) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, uniewinnił K. Wojewódzkiego od odpowiedzialności za chuligański czyn wybicia szyby kierowcy samochodu.

 –  Na wniosek pokrzywdzonego kierowcy, któremu Wojewódzki wybił szybę w samochodzie, stołeczna prokuratura oskarżyła Wojewódzkiego z artykułu kodeksu karnego, który stanowi, że „kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku”, a sprawa jest „mniejszej wagi”, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo do roku więzienia.

Początkowo prokuratura wniosła o umorzenie sprawy ze względu na znikomą szkodliwość czynu, ale Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia tego nie uznał. Na wysokości zadania uniewinnienia celebryty III RP stanęła dopiero sędzia Roszkowska