Katarzyna Szeska

Po ponad 4 latach prowadzenia śledztwa w dniu 8 grudnia 2011 r. dwaj prokuratorzy PAW: prokurator Krzysztof Kuciński i prokurator Katarzyna Szeska stwierdzili, że są podstawy do postawienia zarzutów Przewodniczącemu Komisji Weryfikacyjnej Antoniemu Macierewiczowi i sporządzili pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu posłowi, aby móc postawić mu zarzuty i skierować akt oskarżenia do sądu.

Prowadząc śledztwo przeciwko Antoniemu Macierowiczowi Katarzyna Szeska i Krzysztof Kuciński planowali ogłoszenie wielu zarzutów byłemu szefowi Komisji Weryfikacyjnej, m.in. niedopełnienie obowiązków przy tworzeniu raportu z likwidacji WSI i poświadczenie w nim nieprawdy. Jednakże pierwszy wniosek został zwrócony przez Prokuraturę Generalną ze względu na znaczną ilość błędów, natomiast drugi, z naniesionymi poprawkami, został zwrócony przez Andrzej Seremeta z opinią, iż Macierewiczowi nie można postawić zarzutów.