Jacek Matusik

Po umorzeniu przez sędzię Ewę Grabowską sprawy „O zbezczeszczenie” pomników sowieckich przeciwko Wojciechowi B. i Danielowi L., 19 latkom, którzy 17 września 2011 roku oblali farbą pomniki Polsko-Sowieckiego Braterstwa Broni na placu Wileńskim w Warszawie i Wdzięczności Armii Czerwonej w parku Skaryszewskim, 12.09.2013 roku sędzia Jacek Matusik uznał umorzenie za bezzasadne i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ.

Zdaniem sędziego Matusika, Sąd Rejonowy podjął swoją decyzję „bez wzięcia pod uwagę poglądów innych ludzi”.