Iwona Konopka

13 listopada 2011 roku skazała Da­niela Kloc w try­bie przy­spie­szo­nym na ka­rę trzech mie­się­cy po­zba­wie­nia wol­no­ści oraz za­pła­tę 300 zł od­szko­do­wa­nia po­li­cjan­to­wi, któ­ry ko­pał go w gło­wę, jednocześnie zgodnie ze zwyczajem sędziów III RP nie dopuszczając zarejestrowanych kamerą dowodów niewinności Kloca. Sędzia Konopka uznała, że Daniel Kloc naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Andrzeja Czajki, w którego miał rzucać cegłą, jak fałszywie zeznał katujący Kloca funkcjonariusz. 

27 kwietnia 2012 roku Sąd Okręgowy utrzymał ten wyrok w mocy.

Sąd skazał później bestialskiego funkcjonariusza na półtora roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata i zakaz mu wykonywania pracy policjanta, ochroniarza albo detektywa przez osiem lat.

Daniel Kloc popełnia przestępstwo zasłaniania się przed ciosami funkcjonariusza Czajki za co zostanie potem skazany przez sędzię Iwonę Konopkę

Wywiad z Danielem Klocem

W 2012 roku Iwona Konopka wypuściła z aresztu podpalacza samochodów w Warszawie, syna znanego adwokata. Ujawniła też podpalaczowi dane kobiety, która go rozpoznała przez lustro weneckie i zeznawała w tej sprawie.

27 marca 2015 roku, a więc już po Uchwale KRS o nominacji do Sądu Okręgowego z 11 marca, skazała na grzywnę w wysokości 1000 zł Grzegorza Brauna, kandydata w wyborach prezydenckich, za rzekome naruszenie miru domowego podczas słusznego protestu w Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 20 listopada 2014 roku.

 

 

Ogłoszenie wyroku w sprawie PKW