W Łodzi objawiła się kolejna gwiazda siły intelektu

Dr nauk medycznych, czy znachorka psychologii?

Oficjalnie pani Beata jest lekarzem internistą i kardiochirurgiem; doktorem nauk medycznych. Nieoficjalnie pani Beata pasjonuje się psychologią oraz precyzyjnie definiuje cechy charakterystyczne poszczególnych narodów świata.

Swoje rewelacje zaczęła, jak na każdą polskojęzyczną lewaczkę przystało, od plucia na Polaków. Następnie brawurowo udowodniła, iż Żydzi ratowani byli w czasie okupacji przez Polaków na siłę, gdyż w gruncie rzeczy poniżało ich to i narażało na traumy.

Czy to już lżenie Narodu polskiego czy jeszcze nie?

Co za psychologia! czy może raczej jakieś projekcje?

Dodaj komentarz