Zasłużeni sędziowie III RP

23/04/2016

20 kwietnia 2016 roku przewodniczył składowi sędziowskiemu, który skazał Zygmunta Miernika na 10 miesięcy więzienia za rzuceniem tortem w czerwcu 2013 roku w sędzie Annę Wielgolewską z Sądu Okręgowego w Warszawie, która zdecydowała o zawieszenia...

30/11/2015

4 stycznia 2013 roku sędzia Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów skazał kardiochirurga dr. Mirosława G., oskarżonego o korupcję i mobbing, na rok więzienia w zawieszeniu i grzywnę za przyjęcie 17,5 tys. zł od pacjentów.   Podczas odczytywania...

20/10/2015

2 listopada 2015 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej wpłynęło pismo sędzi Joanny Dryll, w którym informowała, że Zygmunt Miernik był tymczasowo aresztowany w okresie od 1 do 15 października tego roku. W konsekwencji Urząd Pracy...

20/10/2015

W lutym 2005 roku Kratiuk, zeznając jako świadek przed komisją orlenowską, zapytany przez posła Samoobrony Andrzeja Grzesika, czy był współpracownikiem służb specjalnych, odpowiedział przecząco. Na podstawie teczek z IPN komisja uznała, że zeznał...

20/10/2015

W  marcu 2015 roku troje sędziów – Wojciech Łączewski, Małgorzata Drewin i Łukasz Mrozek – orzekło, że w 2007 r. oskarżeni szefowie CBA, wykorzystując swoje stanowiska, przekroczyli uprawnienia w związku z aferą gruntową. Według sędziów kierowane...

20/10/2015

10 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia II Wydział Karny w osobie SSR Małgorzaty Smulewicz bez obecności ławników wydał wyrok, w którym postanowił postępowanie karne wobec oskarżonego kierowcy warunkowo umorzyć na okres jednego roku...

20/10/2015

4 września 2013 roku skład Sądu Rejonowego pod przewodnictwem sędzi Joanny Tertil skazał czterech manifestantów na kary pozbawienia wolności za udział w demonstracji 22 października 2002 r. w Warszawie pod Urzędem Rady Ministrów w obronie polskich...

20/10/2015

30 marca 2015 roku sędzia Wojciech Łączewski jako przewodniczący składu orzekającego Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście (pozostali sędziowie: Małgorzata Drewin i Łukasz Mrozek) orzekł karę 3 lat więzienia i 10 lat zakazu zajmowania stanowisk...

19/10/2015

7 lipca 2015 roku Iwona Wierciszewska skazała Dorotę Kanię na 2 lata więzienia w zawieszeniu pod zarzutem płatnej protekcji (sprawa Dochnala) po odrzuceniu wszystkich wniosków dowodowych oskarżonej. Prokuratura nie domagała się wyroku pozbawienia...

19/10/2015

SSR Aneta Kaproń-Rosik skazała Zygmunt Miernik za „sprofanowanie” okupacyjnego monumentu w warszawskim Parku Skaryszewskim (sygn. IV W 2095/16). SSR Aneta Kaproń – Rosik przesłała wyrok na adres domowy Zygmunta Miernika zamiast adresu Zakładu...

Pages