Paryż - Francja

07/11/2015

Andrzej Byrt – KO „Croix” (ur. 20 września 1949 r. w Poznaniu, s. Jana i Heleny z d. Graczyk) w 1972 r. ukończył studia na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku handel zagraniczny. W czasie i po studiach był działaczem ZSP i SZSP pionu...