sędzia

PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia

Prezes Sądu Okręgowego dla Warszawy (1997-1999), podała się do dymisji w wyniku nieporozumienia z ministrem sprawiedliwości Hanną Suchocką.

PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - IV Wydział Wizytacji, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, Zasłużeni sędziowie III RP, sędzia

Sędzia Bukowska nałożyła bezprawnie w myśl art.279 KPK - w sprawie cywilnej, na red. naczelnego "Uważam Rze" Jana Pińskiego - list gończy, grzywnę oraz 30-dniowy areszt, pomimo przedstawienia aktualnego zwolnienia lekarskiego. List gończy, grzywna i...

PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - V Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - V Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - V Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - V Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - V Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - V Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - V Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - V Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - VI Wydział Ksiąg Wieczystych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - VI Wydział Ksiąg Wieczystych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - VII Wydział Ksiąg Wieczystych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - IX Wydział Ksiąg Wieczystych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - X Wydział Ksiąg Wieczystych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XII Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XII Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XII Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XII Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XII Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XIV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XIV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XIV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XIV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XIV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XIV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XIV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XIV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XV Wydział Ksiąg Wieczystych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XVI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XVI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XVI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XVI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XVI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XVI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XVI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XVI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XVI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XVI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XVI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XVI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa - XVI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IV Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VI Wydział Cywilny Rodzinny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VI Wydział Cywilny Rodzinny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - X Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VI Wydział Cywilny Rodzinny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXI Wydział Pracy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IV Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VII Wydział Cywilny Rejestrowy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VII Wydział Cywilny Rejestrowy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VI Wydział Cywilny Rodzinny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXVI Wydział Gospodarczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - I Wydział Cywilny, Zasłużeni sędziowie III RP, sędzia

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował, że złożył wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi, która prowadzi cywilny proces o ochronę dóbr osobistych, wytoczony mu przez posła PO Roberta Kropiwnickiego, za stwierdzenie, że w...

PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia

W 2013 roku sędzia Piotr Gąciarek  skazał Adama Słomkę. leadera KPN-Niezłomni na karę 5 dni więzienia, przy czym Słomka nie został osadzony w areszcie, w osobnej celi, oraz odseparowany od zwykłych kryminalistów, tylko w więzieniu (ZK - Białołęka),...

PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VI Wydział Cywilny Rodzinny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XI Wydział Penitencjarny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXI Wydział Pracy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VII Wydział Cywilny Rejestrowy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - X Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IV Wydział Cywilny, sędzia

Jesienią 2005 r.  redaktor naczelny "Gazety Wyborczej” wytoczył proces redaktorowi naczelnemu i wydawcy „Gazecie Polskiej” Tomaszowi Sakiewiczowi za opublikowanie i Jerzemu Targalskiemu za napisanie w artykule "Gry i zabawy Ubekistanu", że „Michnik...

PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - IV Wydział Wizytacji, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - X Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXVI Wydział Gospodarczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - X Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IV Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VII Wydział Cywilny Rejestrowy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IV Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXVI Wydział Gospodarczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXVI Wydział Gospodarczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XI Wydział Penitencjarny, sędzia

W dniu 20 kwietnia 2016 roku  SSO Agnieszka Komorowicz skazała Zygmunta Miernika na 10 miesięcy więzienia za to że w czerwcu 2013 r., w proteście przeciwko przeciągającemu się procesowi Kiszczaka, rzucił tortem w sędzię Sądu Okręgowego w Warszawie...

PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia

13 listopada 2011 roku skazała Da­niela Kloc w try­bie przy­spie­szo­nym na ka­rę trzech mie­się­cy po­zba­wie­nia wol­no­ści oraz za­pła­tę 300 zł od­szko­do­wa­nia po­li­cjan­to­wi, któ­ry ko­pał go w gło­wę, jednocześnie zgodnie ze zwyczajem...

PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XI Wydział Penitencjarny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXI Wydział Pracy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IV Wydział Cywilny, sędzia

2 lipca 2015 roku skazała wydawcę „Gazety Polskiej” za to, że zgodnie z faktami i nie naruszając żadnych umów, zamieścił na okładce filmu „Córka” nazwiska dwóch autorów Polskiej Kroniki Filmowej: Jana Strękowskiego i Pawła Banasiaka. Sąd nakazał...

PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXI Wydział Pracy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXI Wydział Pracy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VII Wydział Cywilny Rejestrowy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IV Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XI Wydział Penitencjarny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VI Wydział Cywilny Rodzinny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy - III Wydział Cywilny, sędzia

W procesie wytoczonym przez Ryszarda Krauze Anicie Gargas i TVP za dwa odcinki program "Misja specjalna" z 2007 roku dotyczące związków Krauzego z politykami, które miały rzekomo spowodować wielomilionowe straty przez firmy oligarchy, Agnieszka...

PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXI Wydział Pracy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VII Wydział Cywilny Rejestrowy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VII Wydział Cywilny Rejestrowy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy - X Wydział Karny odwoławczy, sędzia

Sprawa trzech uczestników protestu w PKW przeciwko fałszowaniu wyborów w 2014 roku: Rafała Mossakowskiego, Zenona Nowaka i Grzegorza Senatorskiego została umorzona w pierwszej instancji. Po zaskarżeniu umorzenia przez prokuraturę,  21 marca 2016...

PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - X Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXI Wydział Pracy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXVI Wydział Gospodarczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXI Wydział Pracy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXVI Wydział Gospodarczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIV Wydział Cywilny
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - X Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - X Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy - X Wydział Karny odwoławczy, sędzia

W II instancji skazała uczestników protestu w PKW na więzienie. Sąd Rejonowy w Warszawie zdecydował o ukaraniu grzywną 10 tysięcy złotych Adama Słomki za czytanie Kodeksu Karnego (sic!) podczas rozprawy w 2013 roku   Decyzję o zamianie grzywny na 6...

PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VI Wydział Cywilny Rodzinny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - X Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia

16 listopada 2009 roku Magdalena Roszkowska, wówczas sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia uznała, że nie można przypisać Kubie Wojewódzkiemu winy za wybicie szyby w samochodzie. Sąd powołał się też na opinie biegłego, że szyba mogła mieć...

PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXI Wydział Pracy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXI Wydział Pracy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - X Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XV Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IV Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VI Wydział Cywilny Rodzinny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IV Wydział Cywilny, sędzia

30 stycznia 2014 roku skazał Dorotę Kanię, Stanisława Janeckiego i Agencję Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" na oddzielne zamieszczenie jednobrzmiących przeprosin w serwisie "Wprost" i tygodniku oraz wspólne wypłacenie 150 tys. zł powodowi, byłemu...

PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XV Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXVI Wydział Gospodarczy
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXVI Wydział Gospodarczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia

W wyborach parlamentarnych 2015 roku przewodnicząca komisji na Ratuszu, gdzie liczono głosy Polonii, komisarz wyborczy w Warszawie, odmówiła obserwatorowi zagranicznemu Piotrowi Winiarskiemu z Berlin pokazania - wydania kopii protokołów z ambasad RP...

PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IV Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IV Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XI Wydział Penitencjarny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXV Wydział Cywilny
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - V Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXI Wydział Pracy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - X Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XI Wydział Penitencjarny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXVI Wydział Gospodarczy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IV Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - X Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XIX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IV Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Okręgowy dla Warszawy - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - IV Wydział Wizytacji, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - IV Wydział Wizytacji, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - IV Wydział Wizytacji, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - IV Wydział Wizytacji, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - IV Wydział Wizytacji, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - IV Wydział Wizytacji, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, Zasłużeni sędziowie III RP, sędzia

26 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację obrony i prawomocnie uniewinnił Sawicką (wyrok 3 lat więzienia za udokumentowane wzięcie łapówki) i Wądołowskiego. Podczas ogłaszania wyroku sędzia Paweł Rysiński powiedział: wyrok...

PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia

Specjalista od prawa prasowego

PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia

22 marca 2012, Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie: SSA Irena Piotrowska, SA Aldona Wapińska, SA Lidia Sularzycka utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego (SSO Małgorzata Sobkowicz-Suwińska), który działając w pierwszej instancji skazał...

PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia

31 lipca 2012 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie Urszula Wercińska, Regina Owczarek-Jędrasik i Ewa Zalewska wydał wyrok w sprawie wytoczonej Antoniemu Macierewiczowi przez byłego szefa WSI gen. Marka Dukaczewskiego. Sąd nakazał Antoniemu...

PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IV Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IV Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IV Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IV Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IV Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IV Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VIII Wydział Penitencjarny, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia

Po umorzeniu przez sędzię Ewę Grabowską sprawy "O zbezczeszczenie" pomników sowieckich przeciwko Wojciechowi B. i Danielowi L., 19 latkom, którzy 17 września 2011 roku oblali farbą pomniki Polsko-Sowieckiego Braterstwa Broni na placu Wileńskim w...

PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IV Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IV Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IX Wydział Wizytacyjny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VIII Wydział Penitencjarny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IV Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IV Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - III Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VIII Wydział Penitencjarny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IV Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - IV Wydział Cywilny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - VI Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział III Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział I Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział V Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VIII Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VII Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VII Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VII Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział II Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział III Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział IV Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział IV Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział III Karny, sędzia

12 lipca 2013 roku sędzia Ewa Grabowska postanowiła umorzyć sprawę przeciwko dwóm młodym mężczyznom, Wojciechowi B. i Danielowi L., którzy 17 września 2011 roku oblali czerwoną farbą i umieścili napisy „czerwona zaraza” na warszawskich pomników (tak...

PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział II Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział II Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział II Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział I Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział V Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VIII Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VII Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział V Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział V Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział I Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VIII Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VIII Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział IV Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział IV Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział I Cywilny, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział III Karny, sędzia

2 października 2015 roku sędzia Dariusz Leszczyński uchylił tajemnicę dziennikarską  wobec Cezarego Gmyza, Piotra Nisztora, Wojciecha Czuchnowskiego oraz Sylwestra Latkowskiego - dziennikarzy którzy pisali o aferze taśmowej, czyli nakazał im...

PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział II Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział IV Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VIII Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VIII Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VII Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział III Karny, sędzia

19 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ umorzył bezwarunkowo sprawę przeciwko dwóm młodym mężczyznom, Wojciechowi B. i Danielowi L., którzy 17 września 2011 roku oblali czerwoną farbą i umieścili napisy „czerwona zaraza” na...

PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział IV Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział II Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział IV Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział III Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VIII Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział I Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział V Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział I Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział IV Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział IV Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział III Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VIII Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VIII Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VII Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział IV Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział II Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VII Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział V Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział V Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział I Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział V Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VII Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział I Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział V Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział II Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział III Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział I Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ - Wydział VIII Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - V Wydział Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - V Wydział Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - V Wydział Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - IV Wydział Karny, sędzia

SSR Aneta Kaproń-Rosik skazała Zygmunt Miernik za „sprofanowanie” okupacyjnego monumentu w warszawskim Parku Skaryszewskim (sygn. IV W 2095/16). SSR Aneta Kaproń – Rosik przesłała wyrok na adres domowy Zygmunta Miernika zamiast adresu Zakładu...

PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - V Wydział Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - V Wydział Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - V Wydział Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - V Wydział Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - V Wydział Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - III Wydział Karny, sędzia

7 lipca 2015 roku Iwona Wierciszewska skazała Dorotę Kanię na 2 lata więzienia w zawieszeniu pod zarzutem płatnej protekcji (sprawa Dochnala) po odrzuceniu wszystkich wniosków dowodowych oskarżonej. Prokuratura nie domagała się wyroku pozbawienia...

PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - V Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - V Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - V Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - II Wydział Karny, Zasłużeni sędziowie III RP, sędzia

30 marca 2015 roku sędzia Wojciech Łączewski jako przewodniczący składu orzekającego Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście (pozostali sędziowie: Małgorzata Drewin i Łukasz Mrozek) orzekł karę 3 lat więzienia i 10 lat zakazu zajmowania stanowisk...

PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - II Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - XI Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - XI Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - XI Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - XI Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - XI Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - XI Wydział Karny, sędzia

10 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia II Wydział Karny w osobie SSR Małgorzaty Smulewicz bez obecności ławników wydał wyrok, w którym postanowił postępowanie karne wobec oskarżonego kierowcy warunkowo umorzyć na okres jednego roku...

PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - XI Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - X Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - X Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - X Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - X Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - X Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - X Wydział Karny, sędzia

W  marcu 2015 roku troje sędziów – Wojciech Łączewski, Małgorzata Drewin i Łukasz Mrozek – orzekło, że w 2007 r. oskarżeni szefowie CBA, wykorzystując swoje stanowiska, przekroczyli uprawnienia w związku z aferą gruntową. Według sędziów kierowane...

PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - X Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - III Wydział Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - III Wydział Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - III Wydział Rodzinny i Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - V Wydział Karny, sędzia

W lutym 2005 roku Kratiuk, zeznając jako świadek przed komisją orlenowską, zapytany przez posła Samoobrony Andrzeja Grzesika, czy był współpracownikiem służb specjalnych, odpowiedział przecząco. Na podstawie teczek z IPN komisja uznała, że zeznał...

PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VI Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VII Wydział Pracy i Ubespieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VII Wydział Pracy i Ubespieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VII Wydział Pracy i Ubespieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VII Wydział Pracy i Ubespieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VII Wydział Pracy i Ubespieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VII Wydział Pracy i Ubespieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VII Wydział Pracy i Ubespieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VII Wydział Pracy i Ubespieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VII Wydział Pracy i Ubespieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VII Wydział Pracy i Ubespieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VII Wydział Pracy i Ubespieczeń Społecznych, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VIII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VIII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VIII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VIII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VIII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VIII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VIII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VIII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - VIII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - IX Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - X Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XV Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVI Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XVII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - VII Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - IV Wydział Karny, sędzia

2 listopada 2015 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej wpłynęło pismo sędzi Joanny Dryll, w którym informowała, że Zygmunt Miernik był tymczasowo aresztowany w okresie od 1 do 15 października tego roku. W konsekwencji Urząd Pracy...

PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - VII Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - VII Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - VII Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - VII Wydział Wykonywania Orzeczeń, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - V Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - I Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - II Wydział Cywilny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - III Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - IV Wydział Karny, sędzia

16 grudnia 2015 roku skład sędziowski, któremu przewodniczył sędzia Stanisław Zdun wydał wyrok w procesie sprowokowanym w wyniku tzw. afery marszałkowej. W 2009 roku dziennikarz Wojciech Sumliński i były oficer WSI płk Aleksander L. zostali...

PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, sędzia
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - IV Wydział Karny, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
PRACUJE, sędzia, Rejonowy dla m. st. Warszawy
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, sędzia, Rejonowy dla m. st. Warszawy
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy, sędzia
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, Sąd Okręgowy dla Warszawy, sędzia
PRACUJE, sędzia, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy - VIII Wydział Karny, sędzia

4 stycznia 2013 roku sędzia Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów skazał kardiochirurga dr. Mirosława G., oskarżonego o korupcję i mobbing, na rok więzienia w zawieszeniu i grzywnę za przyjęcie 17,5 tys. zł od pacjentów.   Podczas odczytywania...

PRACUJE, Zasłużeni sędziowie III RP, Sąd Okręgowy dla Warszawy - IX Wydział Karny odwoławczy, sędzia

20 kwietnia 2016 roku przewodniczył składowi sędziowskiemu, który skazał Zygmunta Miernika na 10 miesięcy więzienia za rzuceniem tortem w czerwcu 2013 roku w sędzie Annę Wielgolewską z Sądu Okręgowego w Warszawie, która zdecydowała o zawieszenia...