przewodniczący

PRACUJE, przewodniczący, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przewodniczący
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - II Wydział Cywilny, przewodniczący
PRACUJE, przewodniczący, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - VI Wydział Rodzinny i dla Nieletnich, przewodniczący
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - V Wydział Wykonywania Orzeczeń, przewodniczący
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza - IV Wydział Karny, przewodniczący
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - I Wydział Cywilny, przewodniczący
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - II Wydział Karny, Zasłużeni sędziowie III RP, przewodniczący

4 września 2013 roku skład Sądu Rejonowego pod przewodnictwem sędzi Joanny Tertil skazał czterech manifestantów na kary pozbawienia wolności za udział w demonstracji 22 października 2002 r. w Warszawie pod Urzędem Rady Ministrów w obronie polskich...

PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - XI Wydział Karny, przewodniczący
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - X Wydział Karny, przewodniczący
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - III Wydział Rodzinny i Nieletnich, przewodniczący
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - V Wydział Karny, przewodniczący
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przewodniczący
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia - VI Wydział Cywilny, przewodniczący
PRACUJE, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - IV Wydział Karny, przewodniczący