Tadeusz Ereciński

Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński był w 1972 r. „opracowywany w charakterze kandydata na tajnego współpracownika” i jako taki zarejestrowany przez SB.

Janusz Godyń

Janusz Godyń przyznał się w 2003 r. do służby w organach bezpieczeństwa PRL jako oficer śledczy Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza w 1972 r. Major LWP Janusz Godyń skazał w 1982 roku Jana Drucia z Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania  (KOWZaP przy Solidarności i KPN) na rok więzienia za pomaganie rodzinom górników z KWK „Wujek” poprzez … Czytaj dalej